Over de tool

Mijn gezonde school biedt ondersteuning om stap voor stap van losse acties tot een samenhangend preventief gezondheidsbeleid te komen.

Mijn Gezonde School...

 • Denkt mee met jullie! Jullie hoeven geen boeken door te nemen, vormingen te volgen. De tool neemt jullie bij de hand met garantie op kwaliteitsvolle, doelmatige uitkomsten.
 • Zorgt ervoor dat jullie het warm water niet opnieuw uitvinden en op maat van jullie school uitdagingen detecteren en oplossingen suggereren.
 • Toont aan dat jullie er niet alleen voor staan. Op gepaste momenten krijgen jullie advies wie, waarvoor hulp kan bieden.
 • Zorgt ervoor dat het gezondheidsbeleid meer is dan een beleid op papier. Jullie geleverde inspanningen helpen leerlingen effectief vooruit.
 • Ter voorbereiding van doorlichting van inspectie, voorziet de tool rapporten die aan de kwaliteitsvereisten van een preventief gezondheidsbeleid voldoen vooropgesteld door inspectie.
 • Geeft de meerwaarde aan om met een groep werk te maken van een preventief gezondheidsbeleid.
   

Voordelen

 • Voordelen voor de leerlingen:

  • verkleinen gezondheidsongelijkheid;
  • gezondere leerlingen presteren beter;
  • gezonde leerlingen nu heeft een grotere kans op gezonde volwassenen later.
 • Voordelen voor het schoolteam:
  • decreet op leerlingenbegeleiding met focus op preventief gezondheidsbeleid maakt onder andere ondersteuning van de school mogelijk;
  • 'nieuwe' eindtermen secundair onderwijs onderschrijven het belang van een preventief gezondheidsbeleid;
  • in orde met thematische wetgeving, bv. rookverbod in onderwijsinstellingen en CLB, welzijnswet, voedselveiligheid, rookverbod op het werk …;
  • referentiekader kwaliteitsvol onderwijs.
    

Achtergrondinfo

Willen jullie op een efficiënte manier jullie preventief gezondheidsbeleid vorm geven, maak dan gebruik van 'Mijn Gezonde School'. Mijn Gezonde School is gebaseerd op de kadermethodiek Gezonde School en aldus opgebouwd door middel van:

 • de gezondheidsmatrix;
 • het stappenplan;
 • de succesfactoren.
Gezondheidsmatrix Stappenplan Succesfactoren

Handleidingen voor pilootscholen

Download de pdf bestandHandleiding dashboard (324 kB)