Mijn Gezonde School

In het eerste trimester van schooljaar 2019-2020 komt de gratis tool ‘Mijn Gezonde School’ online voor zowel basis- als secundaire scholen, gewoon of buitengewoon onderwijs.

Organiseren jullie op school soms een gezond ontbijt? Een bewegingstussendoortje? En ook met die infosessie over roken zit het snor? Fantastisch! En kriebelt het nu om gezondheid een ‘structurele’ plek te geven op school?

De gloednieuwe online tool ‘Mijn Gezonde School’ is de ideale hulp hiervoor. De tool biedt ondersteuning om stap voor stap te evolueren van losse acties naar een samenhangend preventief gezondheidsbeleid.

 

Wat kan je met de tool doen?

  • één of meerdere thema’s kiezen waarrond je school wil werken;
  • je beginsituatie opstellen aan de hand van de gezondheidsmatrix;
  • suggesties krijgen om je doelstellingen te bekomen op basis van je beginsituatie;
  • acties kiezen om je doelstellingen te bereiken en inspiratie opdoen in een kwaliteitsvolle database;
  • rapporten maken.

Testfase afgelopen

De inschrijvingen voor kandidaatstelling pilootfase zijn helaas afgesloten. 85 scholen stelden zich kandidaat. 60 scholen zijn weerhouden. Hierbij is rekening gehouden met spreiding over de provincies, onderwijsnetten en -koepels en motivatie. Ben je er niet bij en toch geïnteresseerd? Vanaf schooljaar 2020-2021 kunnen alle scholen inschrijven. Binnenkort komt de website online. Van zodra deze er is kan je via deze weg inschrijven.

Meer info

Met vragen of voor meer info kan je terecht op info@mijngezondeschool.be.

Zet je ook in op een gezondheidsbeleid voor je personeel. Lees meer op www.gezondwerken.be.